Upravljanje rizicima i Registar rizika za zdravstvene organizacije.

Zdravstvene ustanove su dana najsloženiji organizacijski sustavi koje poznajemo. Poznavanje rizika s kojim se svakodnevno suočavaju, osnovni je preduvjet pružanje za pacijenta sigurne skrbi.

Ova jednodnevna radionica obuhvaća područje upravljanja rizicima u zdravstvenim ustanovama kao i razvoj učinkovitog Registra rizika. Polaznici tečaja dobit će praktično razmijevanje kako Registar rizika može pomoći u procesu donošenja odluka i kako identificirati i upravljati rizicima na sistematičan način.

Što je Registar rizika?

Registar je upravljački alat koji pomaže zdravstvenim ustanovama da razumiju složenost njihovog profila rizika.  Pojednostavljeno rečeno to je “skladište” informacija o svim rizicima.  Ovo “skladište” je središnje mjesto sustava nadzora koje sadrži ciljeve, rizike, nadzore i mjere za ublažavanje posljedica rizika.

Zašto moja ustanova treba Registar rizika?

Registar rizika je alat vodstva zdravstvene ustanove i središte svih aktivnosti za razumijevanje i upravljanje rizicima. Kako bi bila učinkovita, zdravstvena ustanova mora razviti i održavati stalni proces planiranja i upravljanja rizicima koji omogućava identifikaciju, analizu i postupanje s rizicima koji utječu na djelovanje zdravstvene ustanove. Ovakav način upravljanja omogućava određivanje prioriteta djelovanja za smanjenje rizika na prihvatljivu razinu. Na tečaju ćete naučiti kako razviti i implementirati Registar rizika.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

  1. Što su rizici?
  2. Identifikacija rizika
  3. Ocjena rizika
  4. Matrica Rizika
  5. Metoda “leptir kravate”
  6. Metoda “švicarskog sira”
  7. SWIFT metoda
  8. Ublažavanje rizika
  9. Što je Registar rizika i zašto ga trebamo?
  10. Izrada Registra rizika

Tečaj je akreditiran pri IEEA (ISQua) i dio je programa za izobrazbu akreditiranih auditora akreditacije.

Cijena:  

Cijena za polaznika iznosi  2.200,00 HRK+ PDV. (za više polaznika iz iste ustanove popust 10%)

Cijena uključuje materijale za tečaj, osvježenja tijekom pauza, ručak i izdavanje certifikata.

Molimo poslati prijavu na : info@omniaadriatic.com