Copyright

All content within OMNIA ADRIATIC  website is the property of OMNIA ADRIATIC unless otherwise stated. All rights reserved. No part of this website may be reproduced, transmitted or copied in any form or by any means without the prior written consent of OMNIA ADRIATIC. Attachments provided for your information may be downloaded for your internal information and process understanding.

Sadržaj na ovim stranicama je vlasništvo tvrtke OMNIA ADRIATIC osim kada je to drugačije navedeno. Sva prava pridržana. Dijelovi ovih stranica ne smiju se reporducirati, prenijeti ili kopirati u bilo kojem obliku bez pismenog pristanka OMNIA ADRIATIC. Dokumenti koji su priloženi za informaciju mogu se upotrijebiti za internu upotrebu i razmijevanje procesa.