ISO 9001 Interni auditor za zdravstvene ustanove

Tečaj je namijenjen polaznicima koji su uključeni u implementaciju i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvenim organizacijama. Obuhvaća principe upravljanja kvalitetom, planiranje, pripremu i izvođenje internog audita, izvještavanje, implementaciju korektivnih radnju te njihovu učinkovitost. Predavači su iskusni vodeći auditori certifikacijske kuće iz područja zdravstva s međunarodnim iskustvom.

Tečaj sadrži sljedeće teme: 

  1. Vodič kroz normu
  2. Tumačenje zahtjeva ISO 9001
  3. Planiranje internog audita
  4. Dokumentacija
  5. Procjena rizika
  6. Izvođenje internog audita
  7. Klasifikacija nesukladnosti
  8. Korektivne radnje
  9. Integracija sustava upravljanja i akreditacije
  10. Uloga certifikacijskih kuća

Cijena:  

Cijena za polaznika iznosi  2.400,00 HRK+ PDV.

Cijena uključuje materijale za tečaj, osvježenja tijekom pauza, ručak i izdavanje certifikata za internog auditora.

Molimo poslati prijavu na : info@omniaadriatic.com